TPACK

Integratie van ict in het onderwijs.

TPACK, een nieuwe manier om tegen ict in het onderwijs aan te kijken. Het model gaat uit van de specifieke deskundigheid van de leraar: zijn of haar vermogen om de kennis en de vaardigheden die bij een vak horen, op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan de leerling met behulp van ict. Het TPACK model kan leraren helpen bij het maken van keuzes over hoe ict ingezet kan worden om het leren van een bepaalde vakinhoud te ondersteunen. Tegelijkertijd helpt het TPACK model leraren om kritisch na te denken over hun eigen kennis en de kennis die zij nodig (zouden moeten) hebben om ict zinvol in te kunnen zetten binnen bepaalde vakken met behulp van een bepaalde didactiek.

Het TPack-spel is een manier om de discussie over het gebruik van ict in het onderwijs aan te gaan.

Bronnen: 
https://www.tpack.nl/
https://leerling2020.nl/tpack-video/

Verder is er ook kritiek op het gebruik van TPACK.

Geef een reactie