Beroepstaak 3 – Mediawijsheid

MegaMindy

Korte beschrijving van beroepstaak 3

In beroepstaak 3 verdiep je je in de mogelijkheden voor differentiatie met behulp van ICT. Met het inzien van een leerlingvolgsysteem en het aanpassen van educatieve spellen op basis van leerlingresultaten of –kenmerken kun je inspelen op verschillen tussen kinderen. Je onderzoekt het mediagebruik van kinderen om meer inzicht te krijgen in hun belevingswereld en er worden mogelijkheden getoond om kinderen te laten programmeren.

Vakinhoudelijke leerdoelen
De student:

 • is op de hoogte van het mediagebruik van kinderen;
 • kan werken met educatieve spellen in de basisschool;
 • kan werken met een leerlingvolgsysteem;
 • kan kinderen laten programmeren.

Verplichte literatuur

 • Er wordt in de colleges verwezen naar verschillende tijdschriften zoals COS en Vives (te vinden in de mediatheek) en naar verschillende websites. Interessante links zijn verzameld ophttp://ipabo.yurls.net.

Toetsvorm

 • De stageopdrachten moeten worden afgetekend door de ICT-docent.
 1. Mediawijsheid

Je beschrijft het huidige mediagebruik van kinderen op de basisschool.

Categorietijd

Aanbevelingen (MijnKindOnline) ten aanzien van mediagebruik:

tot 2 jaar: 5 minuten per dag samen tv-kijken en een paar keer per week samen surfen;
2 – 4 jaar: 5 à 10 minuten per keer, tot max 30 minuten per dag;
4 – 6 jaar: 10 à 15 minuten per keer, tot max 1 uur per dag;
6 – 8 jaar: max 1 uur per dag, verdeeld over periodes van max 30 minuten;
8 – 10 jaar: max 1 à 1½ uur beeldschermtijd per dag

PercentageMediaBezit
PercentageMediaSlaapkamer

Bovenstaande afbeeldingen komen uit het rapport ‘Iene Miene media’ te raadplegen via: [download id=”2164″]

Bespreek in drietallen

 • Hoeveel tijd vind jij dat een kind aan verschillende media zou mogen besteden?
 • Wat vind jij een goede verdeling van de verschillende vormen van media? (tv/ computer/ tablet/ overig)
 • Wat is jouw verwachting: Hoeveel tijd besteden de kinderen in de middenbouw aan verschillende media?
 • Bedenk circa 2 interviewvragen om te achterhalen hoeveel tijd kinderen aan media besteden

Categorie Vaardigheden

IeneMiene2

Bespreek in drietallen:

 • Wat zie je tot nu toe in de praktijk aan vaardigheden op mediagebied bij kinderen?
 • Wat vind jij dat een kind moet kunnen op het gebied van computervaardigheden?
 • Welke vormen van media zou jij het liefst inzetten in jouw klas en waarom?
 • Wat is jouw verwachting: Welke vaardigheden beheersen de kinderen op de computer?
 • Bedenk circa 2 interviewvragen om te achterhalen welke vaardigheden kinderen beheersen

Categorie Mediawijsheid

Zoek interessante bronnen over problemen waar kinderen tegenaan kunnen lopen bij gebruik van internet en omgaan met media:

http://mijnkindonline.nl/ (kijk bij publicaties)

http://weekvandemediawijsheid.nl

http://www.mediaopvoeding.nl

Bespreek in drietallen:

 • Tegen welke problemen kunnen kinderen aanlopen als zij met media (tv/ computer/ tablet/ overig) omgaan?
 • Welke begeleiding is nodig als kinderen omgaan met media?
 • Wat is jouw verwachting: Waar lopen kinderen tegenaan bij het gebruik van verschillende media?
 • Bedenk circa 3 interviewvragen om te achterhalen welke problemen kinderen ervaren

Categorie Inhoud

Media Smarties
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Ontwikkelingskenmerken 7-9 jaar

Wat ze zien of spelen

 • Actie- en fantasy-series met fantasiehelden
 • Commerciële televisiezenders
 • Dramaseries waarin kinderen de hoofdrol spelen en educatieve programma’s zoals het Klokhuis
 • Interesse in de goed-nieuws-items in het Jeugdjournaal
 • Grappige programma’s, vooral grappige tekenfilms
 • Simpele strategie- en racespellen (games of internet)

Bespreek in drietallen:

 • Welke populaire sites of apps kom jij in de praktijk tegen bij kinderen? Welke sites of apps spreken kinderen het meest aan? Waarom?
 • Wanneer heeft een site of app een educatieve waarde? Welke criteria vind jij belangrijk?
 • Wat is jouw verwachting: Wat doen kinderen precies op de verschillende media?
 • Bedenk circa 4 interviewvragen om te achterhalen wat kinderen precies doen op de verschillende media en waar zij op letten bij de keuze voor een spel

Bronnen: mediaopvoeding.nl

http://mediawijs.be/dossiers/dossier-mediawijsheid-op-school/lespakket-online-reclamewijsheid-secundair

Geef een reactie