Digitaal Prentenboek

https://www.youtube.com/embed/QbTnXFPsk1k

Waarom werken met digitale prentenboeken als je het papieren prentenboek gewoon kunt voorlezen?

  1. Groot scherm: duidelijk te zien voor alle kinderen
  2. Multimedia: verhaal is beter te begrijpen
  3. Herhaling: goed voor de woordenschatontwikkeling
  4. Interactiviteit: betere concentratie

Kijk voor meer informatie op: https://www.leraar24.nl/50154/voorlezen-met-digitale-prentenboeken-vergroot-woordenschat-bij-kleuters/

Interactief gebruik van een digitaal prentenboek kun je bereiken door met de hele klas tegelijk n.a.v. het voorgelezen/digitale prentenboek vragen te stellen over de afbeeldingen/prenten. Dit betekent een goede voorbereiding op het prentenboek waarbij je goed observeert wat je ziet en welke vragen je over de prent kunt stellen. Daarnaast kun je kinderen zelfstandig met behulp van de computer of een tablet laten werken. Mits er van een interactieve opzet van het aangeboden digitale materiaal sprake is. Door te herhalen laat je kinderen meer nadenken over het aangeboden materiaal. De herhaling kan vooraf worden voorbereid en achteraf ook nog plaatsvinden. Denk aan:
Preteaching: aanbieden van het boek vóór het klassikale voorlezen;
of
Zelfstandig/in tweetallen nog eens lezen ná het klassikale voorlezen.

Bekijk de beoordelingscriteria voor digitale prentenboeken en ontdek waar je op kunt letten als je een digitaal prentenboek selecteert voor je stageklas of wellicht zelf een digitaal prentenboek gaat maken.

Kijk ook op http://ipabo.yurls.net voor meer prentenboeken.

Goed voorlezen is een interactief proces (en dus niet: passief consumeren via een beeldscherm).

  • Gebruik het scherm om de afbeeldingen (groot) te laten zien;
  • zet het filmpje af en toe stil om vragen te stellen/ zaken te verduidelijken;
  • zet kinderen vooraf of na het voorlezen nog eens individueel/ in tweetallen achter de computer of tablet om het boek nog eens te bekijken.

Bronnen:

https://klasvanjuflinda.nl/leuke-lesideeen/leren/woordenschat/

https://www.bereslim.nl/wetenschap/onderzoek-bereslimme-boeken.html

https://www.wepboek.nl/

https://www.rianvisser.nl/downloads/InteractiefWerkenMetPrentenboeken.pdf

https://onderzoek.kennisnet.nl/app/uploads/2016/12/LITERATUURSTUDIE_N_M_VERSEPUT_EINDVERSIE_Kennisnet.pdf 

Geef een reactie