Beroepstaak 2 – Omgevingsonderwijs

Hoe kun je de omgeving gebruiken in je onderwijs aan de bovenbouw op de basisschool?

Korte beschrijving van de beroepstaak

In beroepstaak 2 ligt de nadruk op het gebruik van innovatieve ICT-toepassingen. Er is aandacht voor de mogelijkheden om de schoolomgeving te betrekken bij je onderwijs en voor online samenwerken aan een opdracht. Ook wordt aandacht besteed aan mediawijsheid voor de kinderen op de basisschool.

Vakinhoudelijke leerdoelen
De student:

 • kan een les geven over mediawijsheid;
 • kan een les geven waarbij hij Google Earth gebruikt;
 • kan online samenwerken met medestudenten of kan kinderen in zijn stageklas online laten
  samenwerken;
 • is op de hoogte van verschillende innovaties op ICT-gebied en kan hier een les mee geven.

Verplichte literatuur
Er wordt in de colleges verwezen naar verschillende tijdschriften zoals COS en Vives (te
vinden in de mediatheek) en naar verschillende websites. Interessante links zijn verzameld
op http://ipabo.yurls.net

Toetsvorm

De stageopdrachten moeten worden afgetekend door de ICT-docent.

Stageopdrachten

Kies twee van de onderstaande opdrachten om uit te voeren:

2. Google Earth/Maps

Je gebruikt verschillende (innovatieve) mogelijkheden van Google Earth / Maps om een les te geven op de
basisschool. Voeg daarbij de volgende bewijsmaterialen toe:

 • een LBF met een beschrijving van de gegeven les en een link naar het gebruikte materiaal;
 • een toelichting hoe Google Earth in het onderwijs gebruikt kan worden en welke innovatieve mogelijkheden het heeft, onderbouwd door tenminste twee verschillende bronnen.

Het thema van de beroepstaak is ‘Omgevingsonderwijs’. Google Earth of Google Maps kun je bij uitstek gebruiken om de omgeving van de school in de klas te krijgen.

Google Earth (earth.google.nl) is een programma dat je moet downloaden én installeren op de computer. Je beschikt dan wel over een aantal extra’s die niet beschikbaar zijn binnen Google Maps (maps.google.nl)

Google Maps of Google Earth kan op de volgende manieren worden gebruikt in het onderwijs:

 • Tijdens de introductie en instructie. De voorkennis over een onderwerp kun je activeren door vragen te stellen naar aanleiding van wat te zien is in Google Earth over het specifieke onderwerp.
 • Tijdens de verwerking zoals een Webquest(of earthquest). Een Webquest/ earthquest is een onderzoeksopdracht voor leerlingen waarbij ze gebruik maken van verschillende soorten van te voren aangegeven internetbronnen.
 • Tijdens de evaluatie/afronding van de les. Je kunt je lesdoelen bijvoorbeeld met Google Earth controleren door de mogelijkheden: punaises, gebieden aftekenen en paden, beelden, gebouwen toe te voegen.

Een  voorbeeld van een les met Google Earth is het tonen van een filmpje als pakkende inleiding. Deze gaat over Felix Baumgartner die vanuit een luchtballon op 39 kilometer hoogte naar beneden sprong.

 

 

http://youtu.be/FHtvDA0W34I

Het bijbehorende lesbeschrijvingsformulier laat zien hoe de rest van de les verloopt.

Lesbeschrijvingsformulier Aardrijkskunde

Andere bruikbare sites zijn:

Via https://www.flightradar24.com/ kun je realtime de vliegtuigen in de omgeving waarnemen. Waar komen ze vandaan en waar gaan ze naar toe? Bedenk vragen die je aan kinderen van de bovenbouw zou kunnen stellen om hen te laten verwonderen over de informatie die deze site te zien geeft.

Niet alleen vliegtuigen maar ook schepen kun je live volgen via myshiptracking of www.marinetraffic.com

Tip van Lisa uit L3: https://geoguessr.com/

Geef een reactie